Privatumo politika

1. Sąvokos

1.1. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys apie Vartotoją (kaip apibrėžta toliau), įskaitant su Holla.lt susijusias įmones (motinines, dukterines įmones), partnerius, su kuriais Holla.lt (kaip apibrėžta toliau) bendradarbiauja siekiant suteikti galimybę Vartotojams naudotis Svetaine;

1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

1.3. Daiktai – bet kokios rūšies prekės, kurios pagal LR įstatymus yra neišimti iš apyvartos daiktai, kuriuos Vartotojas įkelia į atitinkamą Svetainės katalogą, siekiant juos parduoti, mainyti ar sudaryti kitą Sandorį nekomerciniais tikslais, ar tiesiog informaciniais tikslais;

1.4. Informacinės visuomenės paslaugos – paprastai už atlyginimą elektroninėmis priemonėmis ir per atstumą individualiu informacinės visuomenės paslaugos gavėjo prašymu teikiamos paslaugos;

1.5. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti;

1.6. Naršyklė – tai programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje, asmeniniame kompiuteryje ar telefone;

1.7. Paskyra – Vartotojo registravimosi Svetainėje rezultatas, kurio pasekoje sukuriamas jo asmeninius duomenis ir naudojimąsi Svetainės paslaugomis saugojantis Vartotojo profilis;

1.8. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine;

1.9. Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į Vartotojo kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Vartotojui besilankant Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash slapukai, angl. Flash cookies) naudojimą;

1.10. Svetainė – tai interneto svetainė adresu www.holla.lt.

1.11. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo, t.y.: Holla.lt (kaip apibrėžta toliau);

1.12. Svetainės nuorodos – tai nuorodos Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Svetainę ir joje teikiamas paslaugas, bei dalinimąsi Svetainės Vartotojų paviešintu turiniu;

1.13. Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina Svetainės administratorių siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Vartotojui paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Vartotoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą, bei visas su tuo susijusias paslaugas.

1.14. Vartotojas – kiekvienas Svetaine besinaudojantis fizinis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra prisiregistravęs vartotojas, ar jis naudojasi Svetaine neprisiregistravęs;

1.15. HOLLA  – LR REGISTRŲ CENTRO JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO VILNIAUS FILIALE ĮREGISTRUOTAS DVYNEDA, UAB JURIDINIO ASMENS KODAS 302495026, REGISTRUOTOS BUVEINĖS ADRESAS B. SRUOGOS 36-5  VILNIUS, LIETUVOS RESPUBLIKA, NE PVM MOKĖTOJAS

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Ši privatumo politika reglamentuoja Svetainės Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2.2. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja - Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

2.3. Vartotojai Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad Holla.lt juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.4. Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai registruodajasi Svetainėje.

2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.

2.6. Ši Privatumo politika automatiškai taikoma ir Vartotojams, kurie neprisiregistravę naudojasi Svetaine, kiek tai leidžia Svetainės bendrosios taisyklės.

3. Slapukų naudojimas

3.1. Svetainėje yra naudojami Slapukai.

3.2. Slapukai padeda tobulinti Svetainės veiklą, jų pagalba Vartotojo poreikiams pritaikomas Svetaines turinys.

3.3. 3.3. Naudodamiesi Svetaine Jūs sutinkate su žemiau aukščiau nurodytų Slapukų naudojimu Svetainėje.

3.4. Naršyklės nustatymuose Jūs galite ištrinti arba blokuoti Slapukus ar jų dalį, bet tokiu atveju dalis Svetainės gali neveikti.

4. Asmens duomenų rinkimas, saugojimas, naudojimas

4.1. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą, sugalvotą Vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra, kurioje Vartotojas gali nurodyti papildomus Vartotojo Asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data, lytis, miestas (gyvenamoji vietovė) ir kt. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo Paskyrą su visais joje esančiais duomenimis.

4.2. Paskyroje pateiktas Vartotojo adresas ir/ar kompiuterio IP adresas gali būti naudojami Vartotojo buvimo vietos nustatymui. Svetainės administratorius gali gauti informaciją iš Vartotojo mobilaus įrenginio, siekiant nustatyti Vartotojo buvimo vietą tik gavęs išankstinį Vartotojo sutikimą.

4.3. Holla.lt renka, saugo ir tvarko bet kuriuos Vartotojo Paskyroje pateiktus bei Vartotojams naudojantis Svetaine gautus Asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:

4.3.1. Suteikiant Vartotojams galimybę naudotis Svetaine.

4.3.2. Efektyvaus siūlomų Svetainėje paslaugų teikimo tikslais. Holla.lt rūpinasi, jog naudojimasis Svetaine būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės bei sukčiavimo ir/ar nesąžiningo elgesio atvejų.

4.3.3. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės tobulinimą ir vystymą, Holla.lt turi teisę naudoti Asmens duomenis ir savo paslaugų Tiesioginės rinkodaros tikslais, kai Vartotojas tam neprieštarauja išreiškia savo sutikimą.

4.4. Jeigu Vartotojas sutinka leisti naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais, Paskyros lange "Mano nustatymai“, skyriuje „Privatumo nustatymai“, uždeda žymas esančias skyrelyje “El. Pašto pranešimai”. Vartotojas gali bet kuriuo metu informuoti Holla.lt, jog atšaukia savo neprieštaravimą/sutikimą naudoti jo duomenis Holla.lt paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju Vartotojas yra nedelsiant pašalinamas iš Tiesioginės rinkodaros pranešimų gavėjų duomenų bazės.

4.4.1. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius taip pat gali naudoti Vartotojų IP adresus.

4.4.1. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius taip pat gali naudoti Vartotojų IP adresus.

4.5. Holla.lt Vartotojų Asmens duomenis saugo 3 (tris) mėnesius nuo Paskyros Svetainėje panaikinimo arba 3 (tris) metus nuo paskutinio Vartotojo prisijungimo prie Paskyros Svetainėje, išskyrus Privatumo politikoje, Holla.lt bendrosiose taisyklėse ar teisės aktuose numatytus atvejus, kai Asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį.

5. Svetainės nuorodos

5.1. Holla.lt Svetainės nuorodos yra tam tikrų internetinių svetainių nuorodos, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Holla.lt yra tiek Svetainės, tiek Svetainės nuorodų valdytojas.

5.2. Svetainės nuorodų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Holla.lt Svetainės nuoroda, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos Holla.lt taikytinos taisyklės.

5.3. Holla.lt turi Svetainės nuorodas šiuose internetiniuose puslapiuose: Facebook, Instagram, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose.

5.4. Vartotojas sutinka, kad Svetainės nuorodose Vartotojo įkeltos Daiktų nuotraukos būtų naudojamos rinkodaros tikslais.

6. Asmens duomenų teikimas

6.1. Holla.lt informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

6.1.1. jei yra gautas Vartotojo sutikimas atskleisti jo Asmens duomenis;

6.1.2. Asmens duomenų gavėjams – siekiant įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytus tikslus;

6.1.3. teisėsaugos institucijoms – Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

6.1.4. kitiems asmenims – įstatymų numatytais atvejais.

6.2. Vartotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6.2.1. Vartotojas sutinka, jog Holla.lt  siekdama apsaugoti savo Vartotojus nuo apgavysčių, tapatybės vagysčių ir kitų pažeidimų, rinks duomenis apie Vartotojų elgseną, įskaitant, bet neapsiribojant, ar atitinkamas asmuo pažeidinėja Holla.lt  bendrąsias taisykles ir kitas Svetainės privalomas laikytis taisykles ir tokių surinktų duomenų pagrindu sukurs „juodąją bazę. Ši „juodoji bazė“ naudojama siekiant apsaugoti kitus Svetainės Vartotojus, kurių tarpusavio susirašinėjimą analizuoja automatinė sistema ieškanti duomenų iš “juodosios bazės”, ir kitais prevencijos atvejais.

6.2.2 Vartotojas turi teisę nesutikti, kad šių taisyklių 6.2.1 punkte nurodytu tikslu būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Vartotojas privalo pateikti Holla.lt  rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo aukščiau nurodytu tikslu. Jeigu Vartotojo nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Holla.lt  nedelsiant bei neatlygintinai nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

7. Asmens duomenų apsauga

7.1. Svetainės administratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės visas protingas pastangas užtikrinti, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

7.2. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Holla.lt .

7.3. Holla.lt  neatsako jeigu Vartotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Vartotojo tapatybė pavogiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Vartotojo pateiktais asmens duomenimis, dėl paties Vartotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Privatumo politikos, Holla.lt  bendrųjų taisyklių ar kitų Svetainės taisyklių, ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė, taip pat dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.

7.4 Holla.lt gali naudoti asmens duomenis tiesioginiais rinkodariniais tikslais: siųsti naujienlaiškius, bendrinus ir asmeninius pasiūlymus ar kitą informaciją, kuria vartotojas gali būti suinteresuotas. Vartotojas gali bet kada atšaukti savo neprieštaravimą/sutikimą naudoti jo duomenis Holla.lt tiesioginės rinkodaros tikslais. Norint atsisakyti visos teikiamos skaitmeninės komunikacijos, tai galima padaryti parašius el.laišką į holla@holla.lt arba nuspaudus nuorodą "atsisakyti"/ "unsubscribe" nepageidaujamo el.laiško apačioje. Tokiu atveju vartotojas yra nedelsiant pašalinamas iš tiesioginės rinkodaros pranešimų gavėjų duomenų bazės.